Focus en richting bij mijn exposities

Ik wilde als zelfstandige graag begeleiding van een Personal Business Coach omdat ik als gevolg van een ziekte mijn focus voor een deel was kwijtgeraakt, evenals mijn gebruikelijke energie. Ik kan me het eerste gesprek met Cees van Cesto Training & Coaching uit Leusden nog scherp herinneren. Direct merkte ik bij mezelf een gevoel van; Ja, met deze man wil ik het traject graag doen, er was direct een gevoel van vertrouwen.

Een korte pauze

Tijdens het eerste coachingsgesprek gaf Cees me het beeld dat ik mezelf direct en overtuigend kon neerzetten. Vrij snel hierna had ik een terugval in mijn energiebalans, iets wat stevig doorwerkte op mentaal vlak, ik werd onzeker. Cees stelde een korte pauze voor, wat ik als prettig beleefde, het haalde even de druk van de ketel.

Dromen kwamen uit

Daarna hebben we de coachingsgesprekken hervat en werd alles duidelijker, scherper en kreeg ik meer focus. Wekelijks kreeg ik een of meerdere opdrachten mee om thuis uit te werken. Met name de vraag: Wat wil ik, hoe ga ik dat waarmaken, en op welke termijn? Ik kan me herinneren dat Cees me als opdracht meegaf: Schrijf op waar je over een half jaar bent.

Dit was een opdracht die een erg verrassend gevolg kreeg. De plaats waar ik graag wilde werken, werd de plek waar ik een week later een oriënterend gesprek had, wat erg prettig verliep. Ik schreef verder op dat ik een nieuwe vriendin had en in een grand café ging exposeren. Beide laatste zijn uitgekomen !! De zomer heb ik gebruikt om op tournee te gaan, het contact met Cesto lag 5 weken stil.

Spijkers met koppen slaan

Vanaf september gingen we spijkers met koppen slaan: na een wat twijfelachtige start van mijn kant, ging ik er nu VOL in: ging regelmatig naar plaatsen voor netwerken, liet een nieuw visitekaartje ontwerpen, maar het belangrijkste was zeker dat ik meer focus had op mijn doelen.

In de loop van de afgelopen maanden heb ik de schroom verloren om mezelf te presenteren. Gisteren nog een gesprek gehad met de labelmanager van X, in Amsterdam. Een half uur brainstormen over de mogelijkheden van samenwerking, erg prettig!!

Wat ik niet onvermeld wil laten is dat Cees op een erg voorzichtige manier allerlei tips aandroeg, die vooral bijdragen voor een betere balans in je werkzaamheden: het dagelijkse rustpunt, het beleven van de eigen sterkte, dankbaar zijn voor alles wat ik heb bereikt en de mogelijkheden die ik heb en die me blij maken.

Verdieping en rendement

Kort samengevat is de Business Coaching bij Cesto erg succesvol geweest, alhoewel ik aan de start langzaam op gang kwam, die ruimte was er ook. Daarna gaf het de coaching ook meer verdieping en rendement. Ik heb na 10 coachingsgesprekken weer focus, weet waar ik voor sta, wat ik echt wil, en wil waarmaken.

Ik wens een ieder een prettig, succesvol traject met Cees als Business Coach.

Cees, alsnog heel erg hartelijk bedankt !

Voor vormen van coaching klik op:

 Personal Business Coaching

 Outplacement Coaching

 Re-integratie Coaching

 Carrière / loopbaancoaching

 Management Coaching

Klik voor meer klantervaringen naar: klantervaringen

<< Terug naar overzicht

Over Cesto

Cesto Training & Coaching biedt inspiratie, focus, en structuur aan ondernemers en hogeropgeleide professionals die duurzaam willen of moeten veranderen.

Voor een afspraak bel 06 - 23310515 of mail naar info@cesto.biz