Het ministerie van eenvoud

Onze samenleving is veel te complex. Twee weken geleden was ik bij een uitgiftepunt van de voedselbank en vorige week liep ik mee met de afdeling bijzonder beheer hypotheken van een van onze banken. Beide bezoeken liggen als een steen op mijn maag.

Ondanks alle goede intenties van de mensen van de voedselbank en de medewerkers van de afdeling bijzonder beheer, voel ik me plaatsvervangend ellendig voor alle Nederlanders die ik daar zag. Wat doen we elkaar aan? We verwachten van mensen met problemen dat zij weten wat een ‘beslagvrije voet’, ‘exploot’ of ‘bronheffing’ inhouden, welke loketten er zijn en waar de afkortingen wsnp, gkb en cvz voor staan.

Streven naar eenvoud

Je ziet de wanhopige blik in hun ogen en voor het eerst schaamde ik me voor onze gecompliceerde samenleving .

Mark Twain schreef ooit: ‘I didn’t have time to write a short letter, so I wrote a long one instead.’ Een eenvoudige tekst of instructie schrijven is misschien moeilijker dan een brei van ingewikkelde woorden en complexe begrippen, maar toch moeten we gaan streven naar die eenvoud. Vooral om iedereen weer een kans te geven en mee te laten doen.

Doorheen worstelen

Iedere FD-lezer zal het volstrekt onbegrijpelijke taalgebruik van de overheid herkennen. Rapporten die beginnen met de ‘afstemming van het strategisch beleidskompas’ en na honderd pagina’s nietszeggende teksten eindigen met ‘aanzet tot uitwerking beleidskaderstructuren’.

Niet doorheen te komen. Meestal begin ik er dan ook niet aan, maar als ik mezelf dwing om er wel doorheen te worstelen, dan besef ik achteraf dat deze honderd pagina’s ook in één alinea eenvoudige tekst samen te vatten zouden zijn. Met wat meer moeite. Dat wel.

Complexiteit neemt toe

In hoeverre kun je het mensen aanrekenen dat ze niet reageren als ze de vraag niet begrijpen? Iedere Nederlander moet op de hoogte zijn van talloze procedures en regels. Elke afkorting of vakjargon moet begrepen worden en iedereen moet moeiteloos de weg kunnen vinden door onze bureaucratie.

In plaats van minder regels of eenvoudigere zaken, lijkt het of de wereld alleen maar ingewikkelder wordt en de complexiteit alleen maar toeneemt.

‘Minister van Eenvoud’

Nooit gedacht dat ik me ooit nog spontaan zou melden voor de politiek, maar ik doe het nu toch. En wel voor een nieuw te creëren ministerspost: ‘minister van Eenvoud’. Ik zou beginnen om uit te rekenen wat er zou gebeuren als we alle gezinnen met een inkomen tot € 24.000 per jaar helemaal géén belasting meer laten betalen. Niets. 0% belasting.

Tegelijkertijd zou ik alle toeslagen, regelingen en heffingen opheffen: Geen kindgebonden budget meer, geen kinderbijslag, geen zorgtoeslag, geen kinderopvangtoeslag en geen huurtoeslag. Ik ben ervan overtuigd dat het effect op onze begroting neutraal is. Al deze regelingen kosten een fortuin aan systemen en niet te vergeten de vele duizenden salarissen van ambtenaren bij de Belastingdienst die deze regelingen moeten coördineren en uitvoeren.

Nodeloos ingewikkeld

Maar veel belangrijker: al deze bureaucratie maakt het leven nodeloos ingewikkeld voor mensen die toch al moeite hebben om het leven te begrijpen. Laat deze Nederlanders hun energie besteden aan het opbouwen van hun leven en niet aan het ontwijken van zaken die ze niet begrijpen.

In ons land staat de auteur van een nodeloos ingewikkeld geschreven rapport in hoger aanzien dan de schrijver van een eenvoudige en voor iedereen begrijpelijke tekst. Dit moeten we omdraaien. Een eenvoudig te begrijpen samenleving creëren is tijdrovender en moeilijker dan een ingewikkelde samenleving in stand houden.

Afhaken

De ministerspost zal er wel nooit komen, maar het is hard nodig dat wij meer tijd gaan besteden aan onze eenvoudige samenleving, voordat nóg meer Nederlanders afhaken, omdat ze niet mee kunnen komen.

Bron: financieel dagblad 16 januari 2012 / auteur: Annemarie van Gaal.

Voor vormen van coaching klik op:

 Personal Business Coaching

 Outplacement Coaching

 Re-integratie Coaching

 Carrière / loopbaancoaching

 Management Coaching

 

<< Terug naar overzicht

Over Cesto

Cesto Training & Coaching biedt inspiratie, focus, en structuur aan ondernemers en hogeropgeleide professionals die duurzaam willen of moeten veranderen.

Voor een afspraak bel 06 - 23310515 of mail naar info@cesto.biz