Inspiratie, teksten, quotes, afbeeldingen, gedichten, muziek …

Als inspiratie …

In onze maatschappij is nauwelijks iets over van het idee dat je zelf, je leven, je bestaan, het belangrijkste kunstwerk is waarop je je moet toeleggen – Michel Foucault

De enige relatie waarin je hoe dan ook onvoorwaardelijk moet blijven investeren, is in die met jezelf – Cees Stokman.

Woorden zijn de kleren van een gedachte – Hugo Claus.

Als je elkaar niet helpt, doet niemand het – Cees Stokman.

Ik wil dat mijn leven en mijn beslissingen van mij zelf afhangen, niet van om het even van welke krachten van buiten. Ik wil het instrument zijn van mijn eigen, niet van andermans wilshandelingen. Ik wil een subject zijn, geen object; ik wil worden bewogen door redenen, door bewuste bedoelingen die van mij zijn en niet door oorzaken die mij als het ware van buitenaf overvallen. Ik wil iemand zijn, niet niemand. Een doener – beslissend, niet iemand over wie beslist wordt. Zelfsturend en niet door externe factoren of door andere mensen gestuurd, alsof ik een ding ben, een dier of slaaf, niet in staat een menselijke rol te spelen, dat wil zeggen om eigen doeleinden en strategieën te formuleren en te realiseren. Isaiah Berlin, Twee wegen van vrijheid

Je suis capable d’aimer la paix ou la violence, la sagesse ou la folie, le chaud ou le froid, jamais la médiocrité – Romy Schneider ( Ik ben in staat om geweld of vrede te verdragen, wijsheid en waanzin, warmte en koude, maar nooit middelmatigheid. )

Frustratie is het verschil tussen wens en werkelijkheid – Cees Stokman.

People change, and forget to tell each other – Lillian Hellman.

There is hope in people, not in society, not in systems, but in you and me – Jiddu Krishnamurti

Wantrouw wat niet miauwt of blaft – Cees Stokman.

“I am not an actress. I can only play me – on and off the screen.” – Brigitte Bardot.

Als je met overgave stopt met vechten, heb je gewonnen – Cees Stokman.

Dat kun je leuk vinden, dat kun je niet leuk vinden, het is zoooo – Nick & Simon.

Achteraf weet je vaak pas hoe gelukkig je nu bent – Cees Stokman.

De oorzaak van langdurig ongemak, is meestal te herleiden tot een gefrustreerd verlangen wezenlijke karaktereigenschappen manifest te willen maken in een inherent oneigenlijke omgeving – Cees Stokman.

We can judge our progress by the courage of our questions and the depth of our answers, our willingness to embrace what is true rather than what feels good – Carl Sagan

Alle kleuren, alle woorden, alle klanken zijn oud …
Creativiteit maakt door een andere ordening alles nieuw…
Zo worden het oude en het nieuwe tijdloos …
Cees Stokman.

“Self pity is easily the most destructive of the non-pharmaceutical narcotics; it is addictive, gives momentary pleasure and separates the victim from reality” – John Gardner.

“In een wereld die gebaseerd is op de illusie van de maakbaarheid, zijn velen die klagen verleerd te verdragen” – Cees Stokman

Wat elk mens moet kunnen is “nee” zeggen tegen de realiteit en daaraan een diep soort genoegen ontlenen. “Nee” zeggen tegen alle baarlijke onzin om je heen. Koppigheid is het enige wat een mens kan redden. Aan de zijlijn staan is de kern van de hele zaak.’ – Joseph Brodsky

Een gevoel van welzijn is omgekeerd evenredig aan de mate van regie die je hebt over je leven – Cees Stokman.

Is het moeilijk ?
Niet als je de juiste manier weet.
De juiste manier weten; dat is moeilijk …
( Zen en de Kunst van het Motoronderhoud )

Wijsheid is het weten dat je goed bezig bent, ook al voelt dat soms niet zo – Cees Stokman

Vanuit de illusie van de maakbare wereld zijn we verleerd ons juist te verhouden tot “ de dingen “, ze te kunnen verdragen; van verklaren naar ervaren. Zo wordt emotioneel ongemak tot een probleem verheven dat snel moet worden opgelost in plaats van deze te beschouwen als een natuurlijke reactie op een on – natuurlijke situatie. Duwen en trekken langs de lat van het practisch en economisch nut – Cees Stokman

Mijn vader had een lang uur zitten zwijgen bij mijn bed.
Toen hij zijn hoed had opgezet
zei ik, nou, dit gesprek
is makkelijk te resumeren.
Nee, zei hij, nee toch niet,
je moet het maar eens proberen.

Uit: Beemdgras van Judith Herzberg

Goedemiddag, zei de kleine prins. Goedendag, zei de koopman. Hij verkocht uitstekende dorstlessende pillen. Men slikt eens in de week een pil en voelt nooit meer behoefte aan drinken. Waarom verkoop je die? vroeg het prinsje. Het is een grote tijdsbesparing, zei de koopman. De geleerden hebben het uitgerekend. Je spaart drieënvijftig minuten in de week. En wat doe je dan met die drieënvijftig minuten? Daar doe je mee wat je wilt…’Als ik drieënvijftig minuten over had’, dacht het prinsje bij zichzelf, ‘dan liep ik heel rustig naar een bron…’

Ongemak motiveert – Cees Stokman

Hoezo crisis ?
Een man komt bij een hotelletje en zegt dat hij de kamers bekijken wil en legt als onderpand € 100 op de balie. Als de bezoeker de trap op is, neemt de Hotel-eigenaar het geld, rent naar de slager en betaalt zijn schulden. De slager neemt de € 100 en betaalt de boer. De boer neemt het geld en betaalt de kroegbaas. De kroegbaas rent naar het Hotel om daar zijn rekening van € 100 te betalen en de € 100 ligt weer op de balie. Op dat moment komt de toerist de trap weer af, neemt het geld van de balie en zegt dat de kamers hem niet aan staan en hij verlaat het dorpje.

Teach your childeren how to think, not what to think.

Mijn enige mening die misschien een beetje dwars is, luidt dat een mens in de loop van zijn leven een niet nader bepaald aantal malen van overtuiging of inzicht moet kunnen veranderen, zonder daarover te worden lastig gevallen door anderen, die zogenaamd stevig in hun schoenen staan.

Er bestaat in het Westen geen meer verspreid verlangen dan dat om ” een eigen leven te leiden “. Het is amper overdreven om te zeggen dat het dagelijks gevecht om een eigen leven te leiden de collectieve ervaring van de westerse wereld is geworden – Ulrich Beck.

Mijn enige mening die misschien een beetje dwars is, luidt dat een mens in de loop van zijn leven een niet nader bepaald aantal malen van overtuiging of inzicht moet kunnen veranderen, zonder daarover te worden lastig gevallen door anderen, die zogenaamd stevig in hun schoenen staan – Henk Hofland

Ik was bang om door de mand te vallen. Iemand zei: ‘Er is geen mand .. ‘ – Freek de Jonge.

“Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma – which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of other’s opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart andintuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.” – Steve Jobs

Er bestaat in het Westen geen meer verspreid verlangen dan dat om ” een eigen leven te leiden “. Het is amper overdreven om te zeggen dat het dagelijks gevecht om een eigen leven te leiden de collectieve ervaring van de westerse wereld is geworden – Ulrich Beck.

Iedereen heeft tegenwoordig op een bepaald punt van zijn leven het gevoel een mislukkeling te zijn – Michel Houllebecq

If you’re smartest person in the room, you’re in the wrong room.

1. Als het niet waar is, niet helpt en onaangenaam is, zeg het dan niet
2. Als het waar is, niet helpt en onaangenaam is, zeg het dan niet
3. Als het waar is, helpt en onaangenaam is, kies dan het juiste tijdstip
4. Als het niet waar is, niet helpt en aangenaam is, zeg het dan niet
5. Als het waar is, niet helpt en aangenaam is, zeg het dan niet
6. Als het waar is, helpt en aangenaam is, kies dan het juiste tijdstip

De waarheid heeft altijd 3 kanten; jouw kant, mijn kant, en de waarheid – Eric Sneider

Een groepje studenten stelt dat het aantal verkeersongelukken dan bijna tot nul is gedaald. “Wij hebben daarnaar onderzoek gedaan en stelden onze respondenten de vraag: hoe vaak bent u slachtoffer geweest van een dodelijk verkeersongeval. Verreweg de meeste van hen antwoorden met ‘nul keer’.”

Het zijn niet onze gedachten die de complexiteit bepalen, maar onze pogingen om ze te beheersen, te sturen, veranderen en vermijden. Zonder de poging om het allemaal te veranderen blijft er niets anders over dan te vertoeven in de wereld zoals hij is – Steven Harrison

Zonder onzekerheid en het onbekende, is het leven slechts een herhaling van versleten herinneringen – Deepak Chopra

Over een paar honderd jaar is de geschiedenis van onze tijd geschreven vanuit een langetermijnperspectief. Waarschijnlijk vinden historici technologie, internet of e-commerce niet de belangrijkste gebeurtenissen. Maar wel de totale verandering in de ‘condition humaine’. Voor de eerste keer heeft een groot aantal mensen de mogelijkheid om te kiezen, wat betekent dat ze aan zichzelf leiding moeten geven, en daar is de maatschappij totaal niet op voorbereid.” – Peter Drucker

Geloof niets van wat ik je allemaal zeg, je gelezen of gehoord hebt, tenzij het overeenkomt met je eigen gezonde verstand – Boeddha

Life is what happens to you while you’re busy making other plans – John Lennon

Toen ik alles zeker wist, ging er veel fout, nu ik wat meer twijfel, gaat het veel beter …

Wat elk mens moet kunnen is “nee” zeggen tegen de realiteit en daaraan een diep soort genoegen ontlenen. “Nee” zeggen tegen alle baarlijke onzin om je heen. Koppigheid is het enige wat een mens kan redden. Aan de zijlijn staan is de kern van de hele zaak.’ ~ Joseph Brodsky

Een zwak argument vereist veel overredingskracht – Protagoras

Contraprestatie: Ik doe niet veel, ‘k breng de dagen door met punten slijpen. ‘k Weet van vóór nauw’lijks dat ik van achteren leef noch wat voor zin of nut het heeft. Als ‘t puntje goed is, zet ik hier of daar een krul op het papier. O, ‘k schaam mij wel eens: uit mijn hand kwam nooit iets nuttigs voor dit land! Soms, onder ‘t slijpen groeit de wens actief te zijn, een actiemens. Maar zie ik dan, op ‘t Journaal, dat hol gesjouw, dat leeg kabaal, dan denk ik weer op de rand van ‘t bed: vandaag toch één krul te veel gezet …

uit: ‘Vanaf de dag dat ik mensen zag’, 2007 – Lévi Weemoedt

“De ogen van het kind en van de oude mens kijken met de rustige onbevangenheid van wie nog niet het bal masqué is binnengegaan of er alweer weg is. En heel die tussenperiode schijnt een vergeefs tumult, schermutselingen in de ruimte, een nutteloze chaos, waarvan men zich afvraagt waarom men er doorheen is moeten gaan.” – Marguerite Yourcenar 

    

Vrijplaats

Een plek waar de wind door je hoofd waait – waar je doet waar je buik van gaat zingen – waar je droomt zoveel je kan – waar je bent wie je bent. Een plek van zand, van zee, van lucht, van aarde, van vuur – een plek waar je nooit verdwalen kunt. Een plek waar de vrijheid woont; daar wil ik zijn. En als ik daarvan vertrek, neem ik die plek mee – overal waar ik nog komen ga – Wende Snijders

SpiegelbeeldWie telkens in de spiegel ziet, en zich met schoonheid vleit, beseft de ware schoonheid niet, maar jaagt naar ijdelheid – T. Rosenboom

Zelfkennis

We hebben zelfkennis nodig als ons leven en onze gevoelens niet meer bij elkaar passen. We moeten ons zelf dan op een nieuwe manier leren zien en begrijpen om de crisis te kunnen overwinnen en verder te kunnen gaan. De zoektocht naar zelfkennis is geen luxe, geen kunstmatig, filosofisch ideaal voor slechts enkele mensen. Niemand wil zich toch speelbal voelen van zijn eigen gevoelswereld? Willen we niet allemaal kijken naar wat nu belangrijk is in ons leven, van waarde en waar het in de toekomst om moet gaan? – Pascal Mercier

Voor vormen van coaching klik op:

 Personal Business Coaching

 Outplacement Coaching

 Re-integratie Coaching

 Carrière / loopbaancoaching

 Management Coaching

Klik voor klantervaringen naar: klantervaringen

<< Terug naar overzicht

Over Cesto

Cesto Training & Coaching biedt inspiratie, focus, en structuur aan ondernemers en hogeropgeleide professionals die duurzaam willen of moeten veranderen.

Voor een afspraak bel 06 - 23310515 of mail naar info@cesto.biz