Re-integratie coaching – een zoektocht naar balans en herstel.

Bij aanvang van de re-integratie coaching is er maar weinig nodig om me in een soort van “alarmstand’ te zetten. Ben erg snel geprikkeld, raak in paniek, ben besluiteloos en ben bang. De re-integratie coaching staat in het begin dan vooral uit het reduceren van de hoeveelheid prikkels. Prikkels op het werk, maar ook in de vrije tijd en de thuissituatie. Daarnaast is het van belang om weer aansluiting te zoeken bij werkbare vormen van ontspanning.

Hervinden van balans is een proces.

Een belangrijk onderwerp is dat het vinden, dan wel hervinden van vaardigheden, overtuigingen en aannames geen technische aangelegenheid is. Er is geen ‘methode’ maar eerder een behoefte om te groeien, te verbeteren of op te schonen. Ook het vinden van een gezonde balans is niet een techniek maar een proces. We zullen hier dan ook tijd voor moeten nemen. En er de komende maanden aandacht aan schenken.

Naast de re-integratie coaching ben ik ook onder behandeling bij GGZ-Midden Nederland. We zullen ook het verband tussen de re-integratie coaching en de gevolgen van de therapie moeten leggen en inbedden. Er zal tijd nodig zijn om de gevolgen (verbeterde inzichten in de persoonlijkheidsstoornis) moeten kunnen toepassen.

Structuur aanbrengen.

We spraken uitvoerig over de structuur die ik wil gaan aanbrengen in mijn dag, dan wel weekindeling. De structuur is voorwaarde om actief te zijn en te blijven. Voor mezelf is die structuur belangrijk maar ik kan ook structuur aanbrengen in het werk van anderen. Dit is iets wat ik kan aanbieden. Ik ben gaan ik onderzoeken hoe en in welke mate ik een bijdrage kan leveren bij de bedrijven en of organisaties.

We hebben inzichtelijk gemaakt welke vaardigheden en competenties is heb waarmee ik anderen een dienst kan bewijzen.

Sterke kanten

Mijn sterkste kanten zijn op dit moment het structuur en overzicht aanbrengen bij organisaties en kleine bedrijven. Dat dit nu mijn sterkste punt lijkt te zijn is vooral ingegeven omdat ik die structuur en dat overzicht nu zelf ook nodig heb. Ik herken me nauwelijks in die behoefte. Kon eerder toch prima werken in een hectische en onoverzichtelijke ( werk) omgeving.

Opnieuw aan het werk

De dag en weekstructuur met bijbehorend werkritme lijk ik nu gevonden te hebben door bij een bevriend bedrijf een plek te hebben waar ik met mijn laptop kan ‘werken’. Dat werken is gewoon wat ik thuis ook zou doen maar nu ben ik in een werkomgeving met de structuur die daar bij hoort: afspreken hoe laat ik kom en hoe laat ik weg ga, op tijd pauze nemen en meedraaien met overlegmomenten. Dit laatste is in de structuur opgenomen omdat ik dan ook kan kijken en ervaren hoe het me vergaat als er een appél op mijn kennis en ervaring wordt gedaan.

Wel merk ik dat ik werk en vrije-tijd niet zo goed kan scheiden. Misschien omdat werken leuker is dan de vrije-tijd. De winterse omstandigheden werken niet echt mee om me ontspannen en goed te voelen.

De praktijk

Tijdens de re-integratie coaching doe ik ruim verslag van mijn ervaringen die ik opdoe bij het bedrijf waar ik – op vrijwillige basis – de eigenaar ondersteun bij verschillende projecten. Aan de hand van de dagstructuur die ik hierdoor heb kan ik weer ervaren waar ik – toen ik nog werkte – tegenaan liep.

Wat nieuw is voor me dat ik nu niet meer als Directeur de eindverantwoordelijkheid heb maar die nog steeds wel zo ervaar. Ik kan me moeilijk onttrekken uit verantwoordelijkheden. De komende periode wil ik gebruiken om mijn grenzen – nog beter dan ik nu al doe – te bewaken en aan te geven naar de mensen die daar mee te maken hebben; bied altijd hulp aan en die hulpverlening moet ik proberen om te zetten naar dienstverlening.

Verder is een punt van aandacht dat ik mijn energie beter over de dag moet verdelen. Ik ben weer helemaal ´op´ om 15.00 en raak dan weer in paniek, kan niet stoppen, ga fouten maken en zaken buiten de proporties inschatten.

We spreken tijdens  de coaching over het zoeken en vinden van de balans tussen draagkracht en draaglast. Wat het ‘werken’ betreft lijkt dat aardig te lukken.

Wat nu wel veel meer gaat meespelen is de psychische gezondheid. Het is te merken dat het traject bij de GGZ een enorme impact heeft en het verwerken van de therapie vraagt veel tijd en energie. Ook de gediagnosticeerde klachten worden nu weer sterker.

Inzicht

Nu we aan het eind van deze re-integratie coaching zijn gekomen, is me wel duidelijk waarom ik in 2010 ziek geworden ben. Als het rustig om  mij heen is en er geen eisen aan me gesteld worden kan ik uit eigen beweging moeilijk tot actie komen. En word ik ergens voor gevraagd ga ik – zonder er goed over na te denken – met enthousiasme op in en ben ik binnen de kortste tijd weet in paniek over de ‘hoeveelheid’ werk. Ik ben nog steeds super moe. Dat ben ik nu al meer dan 10 jaar.

Re-integratie Coaching

De re-integratie coaching door Cees Stokman van Cesto Training & Coaching uit Leusden is me goed bevallen. Ik had eerst de illusie dat ik binnen korte tijd wel weer in een goede workflow zou komen te zitten. De re-integratie coaching bracht me terug naar de werkelijkheid en vanuit die positie werd dan weer een stap in de toekomst gezet.

Naast de gesprekken met Cees was er de mogelijkheid om per mail contact met hem op te nemen. Ik heb daar niet zoveel gebruik van gemaakt omdat ik de meeste issues ook met mijn therapeut besprak.

Voor vormen van coaching klik op:

 Personal Business Coaching

 Outplacement Coaching

 Re-integratie Coaching

 Carrière / loopbaancoaching

 Management Coaching

Klik voor meer klantervaringen naar: klantervaringen

<< Terug naar overzicht

Over Cesto

Cesto Training & Coaching biedt inspiratie, focus, en structuur aan ondernemers en hogeropgeleide professionals die duurzaam willen of moeten veranderen.

Voor een afspraak bel 06 - 23310515 of mail naar info@cesto.biz