GEZOCHT: baan / opdrachten voor een bedrijfskundig manager uit Amersfoort

Klik HIER om het CV van deze bedrijfskundig manager neer te laden.

Cesto Caoching Leusden Amersfoort

Bedrijfskundig Manager

Standplaats: Amersfoort

Voor de bemiddeling van deze Bedrijfskundig Manager wordt geen fee gerekend.

Profiel

Breed georiënteerde Bedrijfskundig Manager met ruime leidinggevende en advies-ervaring in verschillende sectoren binnen bedrijfsleven, lokale overheid en non-profit.

Economisch gezien bevinden we ons in een transitie periode, waarin onze honderd jaar oude ‘old school’ economische uitgangspunten vaak niet meer matchen met moderne maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.

De verantwoordelijkheden en rol van bedrijfsleven en overheid veranderen constant. Die verandering motiveert me. Niet als doel op zich, maar als middel om ruimte te geven aan innovatie, nieuwe visies om problemen op te lossen. Mensen warm te maken voor onderwerpen, activiteiten en standpunten en ze te verbinden. Maar bovenal om hen te laten werken met hun talenten en deze verder te laten ontwikkelen; dat is al vele jaren de kern van mijn werk, en mijn bijdrage aan de wereld.

Verandering beklijft niet zonder draagvlak binnen de organisatie. Ik neem een organisatie daarom op een enthousiasmerende wijze mee in dit proces. Ik werk daarbij graag samen met meer gespecialiseerde professionals en deskundigen, die mij ondersteunen, adviseren, inspireren en/of wijzen op mogelijke risico’s. Ik combineer dat met oog voor de kracht maar ook de kwetsbare kanten van mensen.

Kernwoorden

Ondernemend, analytisch, objectief, relatie- en oplossingsgericht, innovatief, empatisch, doorzettingsvermogen, strategisch en tactisch, met oog voor details in uitvoering. Tactvol en creatief, sturend op resultaat. In staat draagvlak te creëren en te behouden en zo mensen ‘mee’ te krijgen, verbinder, ik denk graag in kansen en mogelijkheden. Maatschappelijk betrokken, relativeringsvermogen, humor en een sterk organisatie sensitief, omgevingsbewust. Uitstekend gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Coachende leider, netwerker pur sang en kan constructief en doelgericht op alle niveaus sparren, gericht op samenwerken. Kennis van een breed aantal beleidsterreinen en branches. Ervaren manager, senioriteit in lijn-, project, -programma- en verandermanagement.

Vaardigheden

Als bedrijfskundig Manager ben ik ben politiek-bestuurlijk sensitief en een geaccepteerd gesprekspartner. In staat samenhang en eenheid te bewaren tussen de diverse belangen en de belanghebbenden. Ik kan standpunten uitdragen, eventuele knelpunten (gezamenlijk) helder in kaart brengen en hiervoor werkbare oplossingen aandragen. Ik kan goed luisteren, enthousiasmeren, binden en verbinden.

Heb een ‘hands on mentaliteit’ en kan met mijn stevige en positieve persoonlijkheid weerstand ombouwen in acceptatie. Ik werk graag niet alleen intern- en probleemgericht, maar vooral ook relatie- en oplossingsgericht. Ik denk graag strategisch en ben in staat, visie, doelstellingen en beleid adequaat, en met oog voor culturele verschillen, in de organisatie te laten ‘landen’.

Ruime ervaring met het begeleiden van innovatie ontwikkelingen met meerdere, altijd elkaar completerende, en soms elkaar beconcurrerende organisaties. Als moderne manager en adviseur in een continu veranderende maatschappij ben ik in staat uiteenlopende rollen te vervullen; de ene keer ben als procesbegeleider, dan weer netwerker, analist, verbinder of facilitator. Altijd vanuit de rol van regisseur. Als generalist ben ik in staat in uiteenlopende situaties en met steeds verschillende samenwerkingspartners effectief beleid te maken en de interne organisatie hierbij te betrekken.

Als projectmanager heb ik ruime ervaring in processen plannen en regisseren, samenwerking faciliteren, het krachtenveld doorgronden en effectief omgaan met verschillende belangen.

Gewenste organisatie & functie:

Mijn ruime kennis ervaring als bedrijfskundig manager / adviseur in verschillende omstandigheden en voor verschillende (type) organisaties wil ik graag inzetten voor kleine tot middelgrote organisaties, actief in de zorg, onderwijs, adviesdiensten, non-profit, productie en/of overheid.

Werkervaring

2013 – heden Strategisch adviseur Wijkeconomie / Gemeente Amersfoort

 • Economisch programma in Amersfoort Vernieuwt Wijken;
 • Het stimuleren van wijkeconomische ontwikkelingen
 • Onderzoek en conceptontwikkeling Wijk Ondernemers Centrum Amersfoort

2013 Kwartiermaker Steun & Informatie Punten / Gemeente Amersfoort

 • Voorbereiden van Steun-& Informatie Punten in verband met veranderende
 • gemeentelijke bewegingen in het sociale domein; het organiseren van aansturing op wijkniveau
 • Conceptontwikkeling van een laagdrempelige voorziening voor informatie en doorverwijzing betreffende wonen, zorg, financiën, welzijn, meedoen en vrijwilligerswerk

2012 – 2012 Senior Adviseur Economische Zaken Gemeente Meppel / Ontwikkeling beleid Recreatie & Toerisme

 • Integrale beleidsontwikkeling en regievoering R&T met regelmatige afstemming en advisering aan de portefeuillehouder. Met en in acht neming van ontwikkelingen regionale structuurvisie, provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid. In nauwe samenwerking met commissies, regionale-en provinciale partners. Gericht op stimulering van economische effecten en mogelijkheden.
 • Invoering samenwerkingsstructuur publiek/private partijen
 • Beleidsontwikkeling in nauwe samenwerking met publieke en private partijen
 • Implementeren en consolideren uitvoering in nauwe samenwerking met partijen

2011 – 2012 Senior adviseur Economische Zaken / Gemeente Leusden

 • Advisering aan College, portefeuillehouders, ondernemers, bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen op het gebied van:
 • Regie voering op bestuursopdrachten en taken
 • Revitalisering Bedrijventerreinen Leusden
 • Haalbaarheidsonderzoek City Marketing
 • Behoefte onderzoek starters en ZZP’ers
 • Beleidsadvisering PPS, Ondernemersfondsen/BIZ
 • Deelname Regionaal Mobiliteitsplatform
 • Dienstverlening en economisch accountmanagement
 • Beleidsontwikkeling in samenwerking met publieke en private partijen

2009 – 2012 Adviseur Economie & Wonen / Gemeente Amersfoort
Advisering aan College, REO, ondernemers, bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen; met in portefeuille:

 • Deelname Programmateam Regionale Economische Ontwikkelingen; stimuleren regionale samenwerking overheid, bedrijfsleven, onderwijs en kennisinstellingen
 • Accountmanagement grote bedrijven, MKB en ZZP’ers
 • Projectleider Zorgeconomie, Geo-sector, onderwijs/arbeidsmarkt, BIZ/PPS
 • Beleidsadvisering in samenwerking overheid met private partijen (PPS),
 • ondernemersfondsen/BIZ, dienstverlening
 • Deelname stuurgroep Techniek Gilde
 • Initiëren Amersfoort Open & Slimme Stad (Open Data)/ innovatie programma
 • Initiëren Platform Geo-Valley ism DHV, Arcadis, Grontmij, Vicrea, Hogeschool Utrecht en vele anderen …
 • Initiëren Taskforce Wonen ism Bouwfonds, Rabobank, ING bank, woningcorporaties, Heijmans, Heilijgers, NvM en lokale makelaars, lokale hypothekers.

2004 – 2008 Programmamanager GeoWeek KNAG / Utrecht
Als Founder en manager GeoWeek samenwerkingsverbanden leggen tussen veertig bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen om de instroom van leerlingen naar de Geo-sector te stimuleren.

Samenwerking met oa TNO, DHV, Grontmij, Kadaster, Universiteiten van Delft – Wageningen – Groningen – Enschede – Amsterdam, het Aardrijkskundig Genootschap, gemeente Rotterdam – Amersfoort – Almelo en vele anderen.

2004 – 2006 Officemanagement Programmabureau RGI / Amersfoort

 • Projectmanagement, organisatieadvies, directie ondersteuning, office management
 • Begeleiding procedures van 80 innovatie projecten op het gebied van Geo-Informatie

2000 – 2002 Adviseur Leefbaarheid, Welzijn, Stadsherinrichting / Adviesbureau Quintis Nieuwegein

 • Advisering corporaties en organisaties mbt Stadsherinrichting, Welzijn, Leefbaarheid
 • Begeleiden VVH’s keurmerk ‘Veilig Wonen’
 • Ontwikkeling interne organisatie

1999 – 2000 Manager Griftpark / Utecht
Welzijnsstichting Utrecht in samenwerking met DMO gemeente Utrecht

 • Algemeen management, organisatie ontwikkeling
 • Conceptontwikkeling speeltuin, milieueducatief centrum en kinderboerderij in het Griftpark
 • Ontwikkelen veiligheidsbeleid, vrijwilligersbeleid en sociaal integratiebeleid
 • Stimuleren participatie omwonenden
 • Initiëren leefbaarheid & welzijnsprojecten

1997 – 1998 Adviseur Overheid&Zorg / Twijnstra Gudde Amersfoort
Organisatieadvies, projectmanagement, verandermanagement

1995 – 1996 Directeur Pension en asiel Amersfoort

 • Algemeen management, organisatie ontwikkeling
 • Positionering, relatiemanagement
 • Ontwikkelen HR-beleid, vrijwilligersbeleid, euthanasiebeleid

1980 – 1996 Management functies / Diverse organisaties
Management/projectmanagement / leidinggevende functies in retail en MKB

OPLEIDINGEN & KWALIFICATIES

2012 – 2013 Zelfstudie Programmamanagement (MSP en IPMA)
2009 – 2010 Interne cursussen / Gemeente Amersfoort (Verseon, Beleidschrijven)
2002               Leiderschap in management – Schouten & Nelissen
2001               Projectmanagement – ISBW
1995 – 1997   HBO+ Bedrijfskunde – ISBW Amsterdam / Utrecht
1989 – 1990   HEAO – Hogeschool Windesheim Zwolle
1986 – 1988   Ondernemersvaardigheden en Middenstandsopleiding – Avondschool Emmeloord
1975 – 1980   Flevomavo en Almere College Kampen (Havo)

Taalvaardigheden:

– Nederlands (zeer goed)
– Engels (goed)
– Duits (redelijk)
– Fries (goed)

Hobby’s & interesses:

Bestuurswerk verenigingen, (organisatie)psychologie, talentontwikkeling, fotografie, wandelen, fietsen, lezen en zeilen

Maatschappelijke en onbezoldigde activiteiten:

– Bestuurslid BusinessClub Amersfoortse Hoogte
– Ambassadeur Amersfoortse Sportfederatie – Gezond Amersfoort
– Organisatie commissie Sportgala Amersfoort

Voor vormen van coaching klik op:

 Personal Business Coaching

 Outplacement Coaching

 Re-integratie Coaching

 Carrière / loopbaancoaching

 Management Coaching

Klik voor klantervaringen naar: klantervaringen

<< Terug naar overzicht

Over Cesto

Cesto Training & Coaching biedt inspiratie, focus, en structuur aan ondernemers en hogeropgeleide professionals die duurzaam willen of moeten veranderen.

Voor een afspraak bel 06 - 23310515 of mail naar info@cesto.biz