Outplacement; life is what happens, while you are busy making other plans …

De afgelopen periode nam ik deel aan een outplacement traject bij Cesto Training & Coaching uit Leusden met als doel zo effectief mogelijk weer een passende baan als business manager IT / Internet te vinden.

Een scherp persoonlijk profiel opstellen

Tijdens de coachingsgesprekken, de vele mailwisselingen en telefoontjes is er een scherp persoonlijk profiel opgesteld. Deze is tot stand gekomen door uitgebreid stil te staan bij mijn kennis, vaardigheden en intrinsieke motivatie.

Verschillende coachingstechnieken zijn toegepast om dit profiel op te stellen, zoals brainstormsessies aan de hand van mindmaps, kritische interviews. Er is voorts uitgebreid stilgestaan bij de vraag hoe mijn ideale functie en werkgever er uitziet. Doel hiervan is om zo effectief mogelijke werkgevers ook te kunnen identificeren. Tot slot is er een strategie uitgewerkt hoe potentiële werkgevers in de regio’s Amersfoort en ‘t Gooi te benaderen.

De terugkoppeling op het profiel van potentiële werkgevers is positief en er hebben zodoende meerdere sollicitatiegesprekken plaatsgevonden.

Weer aan de slag bij een onderneming in Amersfoort

Via het zakelijke netwerk van Personal Business Coach Cees Stokman van Cesto ben ik bij een ambitieuze IT onderneming  in Amersfoort aan de slag gegaan. De combinatie van functie inhoud en bedrijfsprofiel waren voor mij zeer interessant.

Later zijn door privéomstandigheden de outplacement activiteiten tijdelijk stopgezet. Privéomstandigheden hebben er jammer genoeg toe geleid dat ik me met veel tegenzin uiteindelijk ziek heb gemeld.

Ik heb de outplacement coaching van Cesto Training & Coaching als zeer prettig en professioneel ervaren.

Voor vormen van coaching klik op:

 Personal Business Coaching

 Outplacement Coaching

 Re-integratie Coaching

 Carrière / loopbaancoaching

 Management Coaching

Klik voor meer klantervaringen naar: klantervaringen

<< Terug naar overzicht

Over Cesto

Cesto Training & Coaching biedt inspiratie, focus, en structuur aan ondernemers en hogeropgeleide professionals die duurzaam willen of moeten veranderen.

Voor een afspraak bel 06 - 23310515 of mail naar info@cesto.biz