Outplacement Coaching

management coaching
Cesto Outplacement Coaching voor hogeropgeleiden is intensief, eigenzinnig, en zeer effectief maatwerk om snel weer een passende baan te vinden. Het verbinden met gelijkgestemden. 

Voor wie  ?

Cesto outplacement coaching is er voor hogeropgeleide professionals die snel weer een nieuwe baan buiten het huidige bedrijf willen vinden.

Individueel maatwerk

Cesto outplacement coaching is individueel maatwerk met als doel weer een passende baan te vinden.

Ongelimiteerd persoonlijk contact

Door een doorlopend en ongelimiteerd persoonlijk contact worden continuïteit, resultaten en motivatie permanent geborgd.

Effectieve toepassing van sociale media

Training en toepassing in het effectieve gebruik van sociale media vormt een belangrijk onderdeel van de outplacement coaching. Hierdoor wordt een stuwmeer aan nieuwe potentiële werkgevers bereikt.

Een eigen persoonlijke webpagina

Vanaf het moment dat er een optimale papieren-, en virtuele persoonlijke presentatie is, zullen de potentiële werkgevers volop gericht worden benaderd door het slim gebruik van de eigen webpagina in de ” Etalage ” . Deze persoonlijke webpagina zal die binnen de eerste 3 pagina’s zoekresultaten van Google te vinden zal zijn.

Hoe ?

Geen theoretische invuloefeningen, rollenspellen, duwen en trekken, maar een eigenzinnige aanpak aandachtige individuele gesprekken, korte verhalen, boeiende artikelen, inspirerende films en muziek. In combinatie met E – coaching, effectief gebruik van sociale media; een bewezen succesvolle formule.

Waar ?

De coachingsgesprekken vinden plaats op fraaie, natuurlijke en stijlvolle locaties.

Inhoudelijk

Cesto Outplacement coaching werkt met een trajectduur van 3, 6, 9, of 12 maanden aangevuld met 2 maanden nazorg. Ondanks het feit dat iedere outplacement coaching inhoudelijk anders is, en op klantspecifieke wensen kan worden aangepast, zijn er bij outplacement coaching globaal een 4 tal fases te noemen – een schematisch programma overzicht: programma overzicht

SAMENGEVAT

F a s e  1 – Kennismaking

Gestart wordt met een kennismaking om een zo goed mogelijk beeld te kunnen vormen van de (on) mogelijkheden op een succesvol verloop van het outplacement. Na deze kennismaking wordt er een inhoudelijk gedetailleerd en persoonsspecifiek plan van aanpak opgesteld en is er voldoende inzicht in de (on) mogelijkheden om uit te stromen naar een nieuwe baan of eventuele zelfstandigheid.

F a s e  2 – Diagnose & Inzicht

Het praktisch concretiseren van de frustratie tussen dat wat verwacht, verlangd, of mogelijk gevreesd wordt; een inventarisatie en concretisering van de (on) mogelijkheden.

F a s e  3 – De Praktijk

Het in praktijk brengen van het gewenste loopbaanscenario waarbij sterk wordt gestimuleerd om binnen de eerder gedefinieerde karaktereigen competenties en kwaliteiten te blijven en zich zo min mogelijk te laten leiden door externe factoren zoals eventuele tegenslag of afwijzing. In deze fase gaat de kandidaat de toetsing met de praktijk aan.

F a s e  4 – Nazorg

Het gedurende 2 maanden alert en actief volgen van de geplaatste kandidaat voorkomt teleurstellingen en mogelijke terugval. Om de doelstelling van een duurzame werkplek te waarborgen, is er ook in deze fase zoveel als noodzakelijk contact met de kandidaat.

Cesto Outplacement Coaching I MEDIATION

Daar waar een “ verschil van inzicht “ aanleiding is voor outplacement coaching, zouden een aantal gerichte mediation gesprekken mogelijk weer tot een werkbare oplossing kunnen leiden.

Cesto Outplacement Coaching I CONCLUSIE

Een doelgericht, individueel, en intensief outplacement coaching programma dat met een integere en respectvolle aanpak voor 91% borg staat voor een spoedige en duurzame uitstroom naar een passende werkomgeving.

Cesto Outplacement Coaching I TENSLOTTE

Vragen om coaching blijkt vaak lastig, er moet een drempel genomen worden, iets overwonnen worden, zeker als je gewend bent alles zelf op te (moeten) lossen. Doe jezelf – en je omgeving – een plezier en wacht niet te lang om te vragen of er tijdelijk iemand even met je meekijkt, denkt en doet …

Voor vormen van coaching klik op:

 Personal Business Coaching

 Management / Executive Coaching

 Outplacement Coaching

 Re-integratie Coaching

 Carrière / loopbaancoaching

 

Lees HIER wat klanten vinden van Cesto Training & Coaching Leusden