Re-integratie Coaching

Outplacement coaching

Cesto re-integratie coaching voor gemotiveerde hogeropgeleiden is intensief, eigenzinnig, en zeer effectief maatwerk waarmee 91% snel weer de gewenste baan vindt. Het vinden en verbinden met gelijkgestemden.

Voor wie  ?

Cesto re-integratie coaching is er voor hogeropgeleide professionals die vanuit een niet werkende situatie een nieuwe passende baan willen gaan vinden.

Individueel maatwerk

Cesto re-integratie coaching is individueel maatwerk waarbij snel en duurzaam weer een nieuw en werkbaar perspectief wordt bereikt.

Ongelimiteerd persoonlijk contact

Door een doorlopend en ongelimiteerd persoonlijk contact worden continuïteit, resultaten en motivatie permanent geborgd.

Effectieve toepassing van sociale media

Training en toepassing in het effectieve gebruik van sociale media vormt integraal een belangrijk onderdeel van re-integratie coaching coaching. Hierdoor wordt een stuwmeer aan nieuwe potentiële werkgevers bereikt.

Een eigen persoonlijke webpagina

Vanaf het moment dat er een optimale papieren-, en virtuele persoonlijke presentatie is, zullen de gewenste werkgevers volop gericht worden benaderd door het slim gebruik van de eigen webpagina in de ” Etalage ” . Deze persoonlijke webpagina zal die binnen de eerste 3 pagina’s zoekresultaten van Google te vinden zal zijn.

Hoe ?

Geen theoretische invuloefeningen, rollenspellen, duwen en trekken, maar een eigenzinnige aanpak aandachtige individuele gesprekken, korte verhalen, boeiende artikelen, inspirerende films en muziek. In combinatie met E – coaching, effectief gebruik van sociale media en de inzet van een uitgebreid professioneel netwerk; een bewezen zeer succesvolle formule.

Waar ?

De coachingsgesprekken vinden plaats op fraaie, natuurlijke en stijlvolle locaties.

Inhoudelijk

Cesto re-integratie coaching werkt met een trajectduur van 3, 6, 9, of 12 maanden aangevuld met 2 maanden nazorg.

Ondanks het feit dat ieder re-integratie coaching inhoudelijk anders is en op klantspecifieke wensen kan worden aangepast, zijn er globaal een 4 tal fases te noemen – een schematisch programma overzicht: programma overzicht

SAMENGEVAT

F a s e  1 – Kennismaking

Gestart wordt met een kennismaking met als uitgangspunt een zo goed mogelijk beeld te kunnen vormen van de ( on ) mogelijkheden op een succesvol verloop van de re-integratie coaching. Na deze kennismaking wordt er een inhoudelijk gedetailleerd en persoonsspecifiek plan van aanpak opgesteld en is er voldoende inzicht in de ( on ) mogelijkheden om uit te stromen naar een nieuwe baan of eventuele zelfstandigheid.

F  a s e  2 – Diagnose & Inzicht

Het praktisch concretiseren van de frustratie tussen dat wat verwacht, verlangd, of mogelijk gevreesd wordt; een inventarisatie en concretisering van de ( on ) mogelijkheden.

F a s e  3 – De Praktijk

Het in praktijk brengen van het gewenste loopbaanscenario waarbij sterk wordt gestimuleerd om binnen de eerder gedefinieerde karaktereigen competenties en kwaliteiten te blijven en zich zo min mogelijk te laten leiden door externe factoren zoals eventuele tegenslag of afwijzing. In deze fase gaat de kandidaat de toetsing met de praktijk aan.

F a s e  4 – Nazorg

Het alert en actief volgen van de geplaatste kandidaat voorkomt teleurstellingen en mogelijk terugval. Om de doelstelling van een duurzame werkplek te waarborgen, is er ook in deze fase zoveel als noodzakelijk contact met de kandidaat.

Cesto re-integratie coaching I CONCLUSIE

Een doelgericht, individueel, en intensief re-integratie programma dat met een integere en respectvolle aanpak voor 91% borg staat voor een spoedige en duurzame uitstroom naar een passende werkomgeving. Klik voor klantervaringen met re-integratie naar: klantervaringen

Cesto re-intergratie coaching I TENSLOTTE

Vragen om re-integratie coaching blijkt vaak lastig, er moet een drempel genomen worden, iets overwonnen worden, zeker als je gewend bent alles zelf op te (moeten) lossen. Doe jezelf – en je omgeving – een plezier en wacht niet te lang om te vragen of er tijdelijk iemand even met je meekijkt, denkt en doet …

Voor vormen van coaching klik op:

 Personal Business Coaching

 Management / Executive Coaching

 Outplacement Coaching

 Re-integratie Coaching

 Carrière / loopbaancoaching

 

Lees HIER wat klanten vinden van Cesto Training & Coaching Leusden.