Re-integratie en een nieuwe baan als maximaal resultaat

Nadat ik als senior ICT project manager voor mijn re-integratie een aantal gesprekken met de diverse bureaus in Amersfoort had gevoerd, was mijn keuze gevallen op het re-integratie programma van Personal Business Coach Cees Stokman van Cesto Training & Coaching uit Leusden. Primair om de om de persoonsgerichte aanpak en specifieke expertise.

Re-integratie coaching in fases

De re-integratie coaching met Cesto Training & Coaching was in een aantal fases op te delen;

De 1e fase re-integratie coaching was vooral oriënterend. Wie en wat is Cesto en voor Cesto natuurlijk, wat kan ik en wil ik bereiken? Recentelijk nog met Cees besproken dat we in de aanloop beide onze vraagtekens hadden of dit een vruchtbare samenwerking zou gaan worden wat uiteindelijk wel het geval was toen we elkaar beter leerde kennen.

De 2e  fase re-integratie coaching was vooral gericht op de wijze zoals ik op dat moment mijn sollicitaties liet verlopen en welk CV / persoonlijk profiel ik daarbij hanteerde. Al snel bleek uit onze analyse dat ik vooral liet zien wat ik kon en gedaan had, zonder echt aan te geven wie ik ben en wat ik nu eigenlijk zelf echt wil.

De 3e fase re-integratratie coaching was tevens de moeilijkste waarbij Cees mij veelvuldig liet onderkennen dat vanuit een heldere profilering men ( de toekomstige werkgever ) mij wil hebben om wat ik kan, maar vooral ook om wie ik ben. Dit leverde regelmatig een gerichte match op die echter op dat moment nog niet gehonoreerd werd met een nieuwe baan.

De 4e fase re-integratie coaching was geënt op de bestaande profilering ( de projectmanager ) maar daarbij opgenomen de ambities voor de komende jaren. Hierdoor ontstond er een verbreding richting consultant, coachen en lijnfunctie management. In deze periode ook met het UWV overleg gevoerd in hoeverre er mogelijkheden waren om dit vanuit ZZP of Freelance op te pakken. Dit bleek nagenoeg onmogelijk, en was ook niet erg eenduidig vanuit eerdere ervaringen die Cesto hiermee heeft gehad.

Toekomstperspectief

Tevens kwam in deze fase kwam door het tijdsaspect, ook de PAWA regelgeving om de hoek kijken. Zowel Cesto als ikzelf konden hier niet echt goed mee overweg daar dit voor ons beide ( ook na het gesprek met de UWV werkcoach ) een demotiverende werking had op de ingezette re-integratie koers en alle bijbehorende inspanningen.

Hierdoor ontstond voor mij een negatief toekomstperspectief met een neerwaartse spiraal wat een slecht resultaat in meerdere opzichten zou gaan opleveren. Gezien het verplichte karakter is Cesto zich gaan bezig houden met de PAWA regeling en bleef ik mijn energie zoveel mogelijk richten op mijn re-integratie en de op dat moment nog lopende sollicitaties en het vinden van nieuwe kansen en mogelijkheden.

Maximaal resultaat, aangenomen als Senior ICT Projectmanager

De PAWA regeling is echter niet noodzakelijk geweest daar ik ben aangenomen als Senior ICT Projectmanager. Hierbij heb ik goed gebruik gemaakt van de persoonlijke profilering die ik samen met Cesto heb mogen vormgeven.

De re-integratie coaching in conclusie:

Een zeer nuttige en vruchtbare samenwerking met Cees ( Cesto ). Zowel vanuit professioneel- als persoonlijk oogpunt en natuurlijk niet geheel onbelangrijk, met een 100% resultaat!

Voor vormen van coaching klik op:

 Personal Business Coaching

 Outplacement Coaching

 Re-integratie Coaching

 Carrière / loopbaancoaching

 Management Coaching

Klik voor meer klantervaringen naar: klantervaringen

<< Terug naar overzicht

Over Cesto

Cesto Training & Coaching biedt inspiratie, focus, en verdieping aan ondernemers en hogeropgeleide professionals die duurzaam willen of moeten veranderen. Van klagen naar verdragen, van verklaren naar ervaren.