Lieve papa en mama …

Verwen me niet teveel, ik weet best dat ik niet alles hoef te hebben wat ik vraag, ik probeer je alleen maar uit. Wees gerust duidelijk tegen mij, dat vind ik fijn - dan weet ik waar ik aan toe ben. Gebruik GEEN kracht, daarvan leer ik alleen maar dat alles om macht draait; ik reageer veel gewilliger als je me gewoon leidt. Wees niet inconsequent, dat brengt me in de … [Lees meer...]

Een fotografisch geheugen

Dit fragment laat op een heel bijzondere manier zien waar iemands brein toe in staat kan zijn. Maar belangrijker nog, dat een stoornis nog geen gebrek is. Je zult zien dat de persoon in de helikopter een fotografisch geheugen heeft en tot in het kleinste detail de stad kan natekenen waar hij eerder overheen vloog - op een enorm doek; en dagen lang … [Lees meer...]

Stilte, rust, en eenvoud …

In zowel Business Coaching als Management Coaching, maar ook bij Outplacement Coaching en Re-integratie Coaching spreek geregeld met mensen die zoeken naar meer stilte, rust, en eenvoud in hun leven. Een vaak lastige, universele uitdaging die iedereen op een eigen manier probeert in te vullen zoals ook blijkt uit de onderstaande tekst. http://youtu.be/Zz_O5h3e0Ss De moderne … [Lees meer...]

Het levensbelang om juist te leren denken …

Insanity in individuals is something rare - but in groups, parties, nations and epochs, it is the rule. Friedrich Nietzsche   Ouders blijven kiezen voor gebedsgenezing, tweede kind overlijdt ... Ze vertrouwen erop dat God genezing zal brengen, maar de wonderen blijven uit. Het Amerikaanse echtpaar dat in 2009 een zoontje verloor omdat het gebedsgenezing verkoos boven medische … [Lees meer...]

Je moet je aanpassen …

De wereldwijzen zijn de onwijsten, De onnoozle flinken, die vanzelf Zich wringen in de krapste lijsten, Zich krommen onder elk gewelf. Wat geeft het lot aan de gedweesten, De dienenden mèt heug en meug? Een vorm, gebootst op geijkte leesten, Een muffe bete, een zure teug. De wereld is een sluw belover, Een bieder vol arglistigheid; Maar slaat gij toe - gij houdt niets … [Lees meer...]

Goedgekeurd !

Stel je eens voor dat je vanaf morgen in je dagelijkse manier van doen, consequent 10% zou overnemen van wat de man in dit bijzondere fragment laat zien, op een manier die bij jou past – 10% maar; iedere dag. Ja maar; iedere dag maar 10 % en je zult zien dat het na een week steeds meer een automatisme zal zijn; GOEDGEKEURD ! Wat denk je wat er zal gebeuren … :-) … [Lees meer...]