Het levensbelang om juist te leren denken …

Insanity in individuals is something rare - but in groups, parties, nations and epochs, it is the rule. Friedrich Nietzsche   Ouders blijven kiezen voor gebedsgenezing, tweede kind overlijdt ... Ze vertrouwen erop dat God genezing zal brengen, maar de wonderen blijven uit. Het Amerikaanse echtpaar dat in 2009 een zoontje verloor omdat het gebedsgenezing verkoos boven medische … [Lees meer...]

Je moet je aanpassen …

De wereldwijzen zijn de onwijsten, De onnoozle flinken, die vanzelf Zich wringen in de krapste lijsten, Zich krommen onder elk gewelf. Wat geeft het lot aan de gedweesten, De dienenden mèt heug en meug? Een vorm, gebootst op geijkte leesten, Een muffe bete, een zure teug. De wereld is een sluw belover, Een bieder vol arglistigheid; Maar slaat gij toe - gij houdt niets … [Lees meer...]

Laat je niks wijs maken …

In zowel Business Coaching als Management Coaching, maar ook bij Outplacement Coaching en Re-integratie Coaching maak ik geregeld gebruik van verhalen die ik in de loop van de jaren heb verzameld; het verhaal hieronder is daar een voorbeeld van.  Zo leert dit verhaal het belang om zelf goed te kunnen denken, een weten als ervaring in plaats van een aannemelijke verklaring. Laat je … [Lees meer...]

Tijdverdrijf …

In onze kindertijd waren oude mensen dertig jaar oud een plas was een oceaan de dood effen en vlak bestond niet   Later, als jongeren waren mensen op hun veertigste oud een vijver was een oceaan de dood was enkel een woord   En toen wij huwden waren ouderlingen zo'n vijftig jaar oud een meer was een oceaan en de dood was de dood van de anderen   Nu, door ervaring … [Lees meer...]

Kracht

Op een dag leer je het subtiele verschil kennen tussen een hand vasthouden, en een ziel ketenen. Dan leer je dat liefde niet leunen betekent, en dat gezelschap geen veiligheid betekent. Je ontdekt dat een kus geen contract is, en een cadeau geen belofte. Je begint je nederlagen te accepteren met je hoofd omhoog en je ogen open. Je leert vertrouwen op vandaag, omdat morgen te … [Lees meer...]

Ziekenbezoek

Mijn vader had een lang uur zitten zwijgen bij mijn bed. Toen hij zijn hoed had opgezet zei ik, nou, dit gesprek is makkelijk te resumeren. Nee, zei hij, nee toch niet, je moet het maar eens proberen. Uit: Beemdgras (1968) van Judith Herzberg (1934) Foto: Mark Kohn / www.kohn.nl Voor vormen van coaching klik op: √ Personal Business Coaching √ Outplacement … [Lees meer...]