Het land waar grote mensen wonen …

Dit is het land waar grote mensen wonen. Je hoeft er nog niet in: het is er boos. Er zijn geen feeën meer, er zijn hormonen, en altijd is er weer wat anders loos. En in dit land zijn alle avonturen hetzelfde, van een man en van een vrouw. En achter elke muur zijn and're muren en nooit een eenhoorn of een bietebauw. En alle dingen hebben hier twee kanten en alle … [Lees meer...]

Zoeken heeft geen zin, vinden wel …

KUNST Wat we willen: Momenten Van helderheid Of beter nog: van grote Klaarheid Schaars zijn die momenten En ook nog goed verborgen Zoeken heeft dus, Nauwelijks zin, maar Vinden wel De kunst is zo te leven Dat het je overkomt Die klaarheid, af en toe Martin Bril Voor vormen van coaching klik op: √ Personal Business Coaching √ Outplacement … [Lees meer...]

Koning Middelmatigheid

Zowel bij Business Coaching als Management Coaching spreek ik geregeld ondernemers en managers die verzonken zijn in een fnuikende matheid. Ze hebben het soms al jaren geleden lang geleden min of meer opgegeven en zijn verzonken in een verlammende middelmatigheid. Dergelijke frustrerende krachten herkennen, en erkennen, is een essentiële stap om de weg vrij te maken naar het leven dat … [Lees meer...]

Het Huwelijk

Het Huwelijk Toen hij bespeurde hoe de nevel van den tijd in d'oogen van zijn vrouw de vonken uit kwam dooven, haar wangen had verweerd, haar voorhoofd had doorkloven toen wendde hij zich af en vrat zich op van spijt. Hij vloekte en ging te keer en trok zich bij den baard en mat haar met den blik, maar kon niet meer begeeren, hij zag de grootsche zonde in duivelsplicht … [Lees meer...]

Ik doe niet veel …

Ik doe niet veel, 'k breng de dagen door met punten slijpen. 'k Weet van vóór nauw'lijks dat ik van achteren leef noch wat voor zin of nut het heeft. Als 't puntje goed is, zet ik hier of daar een krul op het papier. O, 'k schaam mij wel eens: uit mijn hand kwam nooit iets nuttigs voor dit land! Soms, onder 't slijpen groeit de wens actief te zijn, een actiemens. Maar zie ik dan, op 't … [Lees meer...]

Ik zeg nee

Wat elk mens moet kunnen is “ nee ” zeggen tegen de realiteit en daaraan een diep soort genoegen ontlenen. “ Nee ” zeggen tegen alle baarlijke onzin om je heen. Koppigheid is het enige wat een mens kan redden. Aan de zijlijn staan is de kern van de hele zaak.’ ~ Joseph Brodsky Voor vormen van coaching klik op: √ Personal Business Coaching √ Outplacement Coaching √ Re-integratie … [Lees meer...]