Coaching werkt !

Vragen om coaching blijkt vaak lastig, er moet een drempel genomen worden, iets overwonnen worden, zeker als je gewend bent alles zelf op te (moeten) lossen. Resultaat van coaching Binnen een intensief, eigenzinnig en zeer effectief Personal Business Coaching programma realiseert 91% de gewenste doelen. Doe jezelf – en je omgeving – een plezier en wacht niet te lang om te vragen of … [Lees meer...]

Lieve papa en mama …

Verwen me niet teveel, ik weet best dat ik niet alles hoef te hebben wat ik vraag, ik probeer je alleen maar uit. Wees gerust duidelijk tegen mij, dat vind ik fijn - dan weet ik waar ik aan toe ben. Gebruik GEEN kracht, daarvan leer ik alleen maar dat alles om macht draait; ik reageer veel gewilliger als je me gewoon leidt. Wees niet inconsequent, dat brengt me in de … [Lees meer...]

Het levensbelang om juist te leren denken …

Insanity in individuals is something rare - but in groups, parties, nations and epochs, it is the rule. Friedrich Nietzsche   Ouders blijven kiezen voor gebedsgenezing, tweede kind overlijdt ... Ze vertrouwen erop dat God genezing zal brengen, maar de wonderen blijven uit. Het Amerikaanse echtpaar dat in 2009 een zoontje verloor omdat het gebedsgenezing verkoos boven medische … [Lees meer...]

Je moet je aanpassen …

De wereldwijzen zijn de onwijsten, De onnoozle flinken, die vanzelf Zich wringen in de krapste lijsten, Zich krommen onder elk gewelf. Wat geeft het lot aan de gedweesten, De dienenden mèt heug en meug? Een vorm, gebootst op geijkte leesten, Een muffe bete, een zure teug. De wereld is een sluw belover, Een bieder vol arglistigheid; Maar slaat gij toe - gij houdt niets … [Lees meer...]

Handige tips om meer business te doen

Mocht deze informatie tot aanvulling zijn, dan graag deze pagina ” delen “ door de keuzeknoppen onderaan deze pagina te gebruiken zodat meer mensen er hun voordeel mee kunnen doen. Mond tot mond Zorg dat je familie en vrienden op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van je bedrijf. Blijf in contact met vorige collega’s en werkgevers, neem contact met ze op om te laten weten … [Lees meer...]

Business Coaching

Vragen om Business Coaching als MKB / ZZP ondernemer is vaak lastig. Zeker als je gewend bent alles zelf op te ( moeten ) lossen. Doe jezelf - en je omgeving - een plezier, en wacht niet te lang om te vragen of er tijdelijk iemand even met je meekijkt, denkt en doet. Want Cesto Business Coaching voor MKB / ZZP ondernemers inspireert, motiveert, en geeft focus en structuur. Met als … [Lees meer...]