Traditioneel solliciteren als 50 plusser lijkt kansloos …

Wat vooraf ging …

Omdat solliciteren als 50 plusser kansloos leek, kwam ik voor mijn re-integratie coaching in contact met Business Coach Cees Stokman van Cesto Training & Coaching uit Leusden.

Na een succesvolle maatschappelijke carrière van ongeveer 40 jaar kwam ik eind 2010 als 55-jarige in de WW terecht. Ik heb een technische opleiding en had mij in de 40 voorliggende jaren door hard werken, diverse trainingen/opleidingen en het juiste arbeidsethos opgewerkt van technicus tot senior manager op MT nivo in internationale- en zeer complexe organisatie omgevingen.

In deze omgeving heb ik veel ervaring op het gebied van organisatie -, operationeel – en financieel management opgebouwd. Daarnaast ook enkele jaren in een commerciële functie gewerkt. Men kan dus stellen dat ik een beschik over aardige gevulde “rugzak” met  competenties. Ik maakte mij dan ook niet echt veel zorgen en dacht snel wel weer een andere baan te zullen vinden. Niets was echter minder waar.

Een diep zwart gat …

Na talloze vruchteloze sollicitaties werd ik na ruim een jaar steeds depressiever. Alle energie was uit mij weggevloeid. Mijn zelfvertrouwen was compleet verdwenen en ik voelde mij afglijden in een diep zwart gat. Het machteloze gevoel op een kansloze missie te zijn bij het vinden van een nieuwe baan hing als een zwarte deken over mij heen. Dit gevoel werd nog eens extra verstrekt door de economische crisis en alle negatieve berichtgeving hierover in de media en met name over de positie van de groep werkloze ouderen hierin.

Mijn motivatie was hierdoor verdwenen en ik was het vechten zat! Ik voelde mij een “gegijzelde van het systeem”, als een parachutist zonder parachute van eenzame hoogte omlaag getuimeld en met een harde plof beland in de kaartenbak van “het systeem”. Een Dodo, mijn respect en waardigheid verloren.

Overbodig verklaard door een maatschappij waaraan ik zelf met 40 jaar hard werken had bijgedragen. Overgeleverd aan het beoordelingsvermogen van recruiters die “nog nat achter de oren” zijn en niet veel meer van de wereld hebben gezien dan Gersonissos op Kreta.

Traditioneel solliciteren als 50 plusser lijkt kansloos …

Met mij moeten velen HR deskundigen en wetenschappers helaas vaststellen dat er nogal wat vooroordelen bij werkgevers leven ten aanzien van oudere werkzoekenden. De “vijftigers” en inmiddels helaas ook al de “veertigers”!! Ze zijn in de ogen van werkgevers vaak te duur, niet flexibel, hebben een hoog ziekteverzuim, passen niet in een team met jonge mensen, hebben geen kennis van moderne technologieën, en zo kan ik er nog wel een paar noemen. Ik heb het zelf mogen ervaren, solliciteren als 50 plusser lijkt kansloos …

Volstrekte onzin dus, oudere werknemers zijn juist zeer betrokken, loyaal, begrijpen de arbeidsethos als geen ander, ze zijn betrouwbaar, hebben juist een laag ziekteverzuim, veel praktijkervaring, goede interne adviseurs. Kortom, zeer waardevolle medewerkers. Helaas worden deze positieve en waardevolle kenmerken van de 55+’er door werkgevers niet erkend.

Dit beeld wordt bevestigd doordat uit diverse onderzoeken naar voren is gekomen dat het solliciteren als 50 plusser met alleen het schrijven van sollicitatiebrieven geen enkel resultaat oplevert. Hoe goed je cv ook mag zijn, het wordt vaak ongelezen ter zijde geschoven. Dikwijls heb ik mij afgevraagd “wat doe ik verkeerd” en “hoe kan het dat ik met mijn achtergrond en competenties niet eens wordt uitgenodigd voor een gesprek??”

Zeer frustrerend en letterlijk ziekmakend. Hoogste tijd dus voor een “paradigm shift”.

Coaching als reddingboei 

Gelukkig kreeg ik van het UWV precies op tijd hulp in de vorm van begeleiding door ” Cesto Training & Coaching “. Cees heeft mij letterlijk de reddingsboei toegeworpen en mij door een aantal gesprekken en spiegelingen uit het zwarte gat weten te trekken. Door zijn respectvolle en eigenzinnige wijze van begeleiding heeft hij tijdens onze gesprekken mijn zelfvertrouwen weten te herstellen en mij laten nadenken over mijn mogelijkheden.

Het gebruik van sociale media bij solliciteren als 50 plusser

Ik ben van mening dat naast de menselijke benadering en coaching van grote toegevoegde waarde zijn enorme kennis is van de werking van “social media”. Hoe kun je op een slimme manier gebruik maken van de enorme mogelijkheden die dit platform te bieden heeft. De wereld van “hiring & recruiting” door werkgevers is sterk verandert. Het schrijven van een sollicitatiebrief volstaat allang niet meer.

Zeker als je wilt solliciteren als 50 plusser, is dit een heilloze weg met alle eerdergenoemde vooroordelen die er leven bij werkgevers. Ik behoor tot een generatie die niet is opgegroeid met “Social Media”. Ik stond daar altijd vrij sceptisch tegenover. Vond het volstrekt nutteloze tijdsverspilling om te weten dat “tante Annie die avond spruitjes at”. Cees heeft mij echter weten te overtuigen van de enorme voordelen en mogelijkheden.

Hij heeft mij laten inzien dat ik echt moet beginnen met leren werken met “social media” en de onbegrensde mogelijkheden hiervan laten inzien door het geven van voorbeelden. Over de wijze hoe recruiters dit media gebruiken voor het zoeken naar geschikte kandidaten.

De noodzaak van een goed CV

Maar eerste stap in dit proces was het maken van een goede presentatie. Ik had wel een CV maar met behulp van de kennis en kunde van Cees op dit gebied werd dit werkelijk een zeer goed presentabel en professioneel CV.

Niet alleen qua inhoud maar ook qua vormgeving, de kleuren, het lettertype, alles! Dat gaf de burger weer moed en ik ben er trots op. De volgende stap was het presenteren, het “in de wereld” zetten van mezelf. Zoals Cees het noemt, het zoeken naar “gelijkgestemden” via “social media” en netwerking.

Op advies van Cees heb ik daartoe als eerste stap een LinkedIn account aangemaakt en via dit medium “connection” gemaakt met diverse netwerk gremiums. Ook gaf het mij veel zelfvertrouwen dat ik een aantal heel leuke aanbevelingen van oud managers die in het verleden aan mij hebben gerapporteerd heb gekregen.

Het vergoten van zelfvertrouwen

Ook dit heeft bijgedragen aan het vergroten van mijn zelfvertrouwen. Ik ben ervan overtuigd dat solliciteren als 50 plusser met deze vorm van presenteren, netwerking, jezelf “in de markt zetten”, meer oplevert dan het schrijven van zinloze sollicitatiebrieven waar in de meeste gevallen niet eens een antwoord op komt. Ik heb dit laatste ervaren als een “chain-gang” in een lange rij medeveroordeelden met een zware bal aan je enkels gedwongen stenen te hakken om het stenen hakken. Ziekmakend, respectloos, mens onwaardig en volstrekt nutteloos.

Cees heeft met ” Cesto Coaching & Training ” inzicht gegeven in de mogelijkheden en de voordelen van een optimaal gebruik van “Social Media” en de techniek erachter. Voor een “oudere” werkzoekende van onschatbare waarde. Ik ken geen ander outplacement of coachingsbureau die deze kennis heeft en dit kan overdragen en ook nog eens in de praktijk kan brengen.

In het ondoordringbare woud van internet data gevonden worden door de zoekmachines van “recruiters” is een prestatie van formaat.

Cees gaat door zijn onconventionele coachingsbenadering verder dan waar anderen stoppen, dat is zijn kracht en werkelijk van grote “toegevoegde waarde”. Ik heb er veel van geleerd. Chapeau en Bedankt!!!

Rest mij nog het UWV te danken voor de mogelijkheid die zij hebben geboden om van de dienst van Cesto Training en Coaching gebruik te kunnen maken.

Voor vormen van coaching klik op:

 Personal Business Coaching

 Management / Executive Coaching

 Outplacement Coaching

 Re-integratie Coaching

 Carrière / loopbaancoaching

 

Lees HIER wat klanten vinden van Cesto Training & Coaching Leusden

 

<< Terug naar overzicht

Over Cesto

Cesto Training & Coaching biedt inspiratie, focus, en structuur aan ondernemers en hogeropgeleide professionals die duurzaam willen of moeten veranderen.

Voor een afspraak bel 06 - 23310515 of mail naar info@cesto.biz